ทดลองเนื้อหาแท็บเล็ต ป.1(OTPC)
byteandbeta.com - Feb 10, 2015
  • Homeทดลอง

Description

ทดลองเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ (Learning Object) จากเว็บไซต์ http://dekthai.net เพื่อช่วยกันตรวจความถูกต้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยังคณะทำงานฯ ตามโครงการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน หรือ OTPC (One Tablet Per Child)
หมายเหตุ : App นี้เป็นเพียง Link ที่จะนำไปสู่เว็บไซต์เท่านั้น เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อกับ Internet รองรับ flash ถึงจะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์
โปรดเข้าใจว่า :
1. App นี้เป็นเพียง link ที่นำไปสู่เนื้อหา (LO) เพื่อให้ท่านได้ทดลองใช้งานเท่านั้น
2. การใช้งานจริงๆ บนแท็บเล็ตที่รัฐบาลแจก คาดว่าเนื้อหาจะอยู่ในเครื่อง สามารถใช้งานแบบ off line ได้ โดยไม่ด้องเชื่อมต่อ internet
3. หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา (LO) กรุณาแจ้งคณะทำงาน ผมไม่ได้เป็นคณะทำงานแต่อย่างได เพียงแค่ต้องการเผยแพร่ link ให้คนทั่วไปทราบ เพื่อจะได้ร่วมทดลองใช้งานและตรวจสอบเนื้อหา
4. หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ลองเข้าใช้งานโดยตรงจาก http://www.dekthai.net

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Feb 10, 2015
200.24KB
3,445
5.0
Android 2.2 or higher

More From developer

Version:3.0

Uploaded: Feb 14, 2018 at 16:24 CST

File size:12.71MB

Downloads:9

Version:6.1

Uploaded: Jul 14, 2017 at 2:51 CDT

File size:5.16MB

Downloads:1,175

Version:9.2

Uploaded: Apr 7, 2017 at 16:02 CDT

File size:5.14MB

Downloads:6,861

Phonics A-Z (Free) 3.1 by byteandbeta.com
Apr 6, 2017

Version:3.1

Uploaded: Apr 6, 2017 at 16:46 CDT

File size:4.98MB

Downloads:31

Easy ASEAN 8.1 by byteandbeta.com
Dec 9, 2014

Version:8.1

Uploaded: Dec 9, 2014 at 23:52 CST

File size:5.71MB

Downloads:5,437