แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557
downloadsanook - Aug 18, 2014
  • Homeแนวข้

Description

"แอพสอบใบขับขี่" จะเป็นติวเตอร์ช่วยสอนให้คุณได้ใบขับขี่มาง่ายขึ้น ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย
ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้
ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ หากต้องการข้อสอบเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ เราจะทำข้อสอบมาเพิ่มให้
ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ
***แอพนี้จะสอนคุณ***
-ในการสอบใบขับขี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงทำใบขับขี่ได้
-แนวข้อสอบที่ลับสุดยอด
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าคุณกำลังจะเตรียมตัวสอบใบขับขี่คุณต้องโหลดแอพนี้แล้วลองทำดู

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Aug 18, 2014
5.93MB
279
1.0
Android 2.2 or higher

More From developer

Aug 18, 2014

Version:1.0

Uploaded: Aug 18, 2014 at 22:23 CDT

File size:437.89KB

Downloads:5

Version:1.0

Uploaded: Aug 18, 2014 at 22:11 CDT

File size:1.23MB

Downloads:110

Make Pizza Dough By Hand 1.0 by downloadsanook
Aug 18, 2014

Version:1.0

Uploaded: Aug 18, 2014 at 22:17 CDT

File size:1.02MB

Downloads:1

Version:1.2

Uploaded: Aug 18, 2014 at 22:09 CDT

File size:19.35MB

Downloads:11

Magic Tricks 1.0 by downloadsanook
Aug 18, 2014

Version:1.0

Uploaded: Aug 18, 2014 at 22:18 CDT

File size:1.02MB

Downloads:50