5Ship
5Ship - Sep 12, 2017

Description

Ứng dụng 5Ship là cách tăng thu nhập tận dụng thời gian rảnh rỗi của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các yêu cầu gửi hàng, mua hàng ở gần bạn. Bạn chỉ cần thực hiện các yêu cầu đó để tăng thêm thu nhập cho mình.

- Tổng hợp đơn hàng từ facebook
- Tìm kiếm và nhận yêu cầu gửi hàng, mua hàng từ ứng dụng 5ship
- Dẫn đường thông minh, tối ưu hành trình ship hàng cho bạn

Tìm hiểu thêm về ứng dụng 5Ship: https://5ship.vn

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Sep 12, 2017
27.49MB
0
2.0.5
Android 4.1.2 or higher

More From developer

May 21, 2016

Version:1.3

Uploaded: May 21, 2016 at 17:52 CDT

File size:7.18MB

Downloads:0

Version:1.5

Uploaded: Jan 7, 2018 at 16:58 CST

File size:17.51MB

Downloads:0

Jun 19, 2017

Version:1.0

Uploaded: Jun 19, 2017 at 11:18 CDT

File size:2.01MB

Downloads:0