> Downloads > Transportation > แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0 android download

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0's Description

"แอพสอบใบขับขี่" จะเป็นติวเตอร์ช่วยสอนให้คุณได้ใบขับขี่มาง่ายขึ้น ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก...

...More

"แอพสอบใบขับขี่" จะเป็นติวเตอร์ช่วยสอนให้คุณได้ใบขับขี่มาง่ายขึ้น ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย
ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้
ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ หากต้องการข้อสอบเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ เราจะทำข้อสอบมาเพิ่มให้
ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ
***แอพนี้จะสอนคุณ***
-ในการสอบใบขับขี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงทำใบขับขี่ได้
-แนวข้อสอบที่ลับสุดยอด
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าคุณกำลังจะเตรียมตัวสอบใบขับขี่คุณต้องโหลดแอพนี้แล้วลองทำดู

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0's Screenshots

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0 screenshot 0 แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0 screenshot 1 แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0 screenshot 2

Download แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557 1.0

Install OR

Related apks download for แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557