Fast Data
YOOL TECH Inc - Jun 7, 2018

Description

Waxaad ka iibsan kartaan xirmooyinka SomNet. Hada kadib uma baahnid in aad cid la hadashid ama qarash telefan ku bixisid si laguugu shubo xirmo SomNet hadii aad isticmaashaan Fast Data app. Sidoo kale ka waxaad ka heli doontaa Adeegyada EVC Plus, ANFAC iyo Artimet

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Jun 7, 2018
2.45MB
0
3.0
Android 4.1.2 or higher

More From developer

Ifiye Data 1.1 by YOOL TECH Inc
Feb 15, 2018

Version:1.1

Uploaded: Feb 15, 2018 at 12:12 CST

File size:2.19MB

Downloads:0

Kasmo App 2.0 by YOOL TECH Inc
Jan 11, 2018

Version:2.0

Uploaded: Jan 11, 2018 at 13:52 CST

File size:2.31MB

Downloads:0