چراغ قوه پر نور ( flashlight‌ )
Zakariya Khosravi - Dec 7, 2017
  • Homeچراغ قوه

Description

روشنایی این چراغ قوه با آخرین و جدیدترین الگوریتم روشنایی می باشد که نور زیادی را تولید می‌کند.

- رقص نور
- شبیه ساز آژیر خطر، پلیس، آتشنشانی،قطار و آموبولانس
- چشمک زن در 12 سرعت مختلف
- ویجت
- گرافیک زیبا و ساده

The brightness of this flashlight is with the latest and most up-to-date brightness algorithm that produces a lot of light.

- Dancing Light
- Risk Siren simulator, police, firefighting, train and ambulance
- Flashing at 12 different speeds
- Widget
- Beautiful and simple graphics

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Dec 7, 2017
2.68MB
0
0.3.F
Android 2.3.3 or higher

More From developer

هواشناسی نسیم 0.3.F by Zakariya Khosravi
Dec 3, 2017

Version:0.3.F

Uploaded: Dec 3, 2017 at 11:49 CST

File size:3.87MB

Downloads:0

هواشناسی نسیم 0.6.F by Zakariya Khosravi
Nov 27, 2017

Version:0.6.F

Uploaded: Nov 27, 2017 at 5:02 CST

File size:3.87MB

Downloads:0