KhanPlay
Poker khan - Jun 6, 2018

Description

•Техас холдем нь багадаа 3, дээд тал нь 9 хүн хамт тоглох боломжтой.
•Халаасны 2 хөзрийг дундын 5 хөзөртэй харрьцуулж бусдаас илүү өндөр тохирол ирсэн хүн нь ялагч болдог.
•Холдем нь өнгийг хооронд нь харьцуулдаггүй.
•Холдем нь тойрог маягаар явагддаг онцлогтой.
•Тохирол давхцвал хамгийн өндөр моднуудын тоонуудыг харьцуулж ялагчийг сонгоно.
(A > K > Q > J > 10…2)
•Өнгө дүрсээр харьцуулдаггүй.
•Адил тоо бүхий адил моднууд таарвал хамтдаа ялагч болдог.


★ Покерийн Хаан Texas Hold'em Hand Rankings
in the middle. The best hand made in any of the 7 card combination is the hand used.
The suit of the card does not affect the rank of the hand.

Royal flush - 10 J Q K A of the same suit.
Straight flush - 5 cards in sequential order of the same suit.
Four of a kind - Four cards with the same number.
Full House - Trips + one pair makes a full house.
Flush- 5 cards of the same suit.
Broadway (Nut straight) - 10 J Q K A, any suit.
Straight - 5 cards in sequential order, any suit.
Trips (Three of a kind) - 3 cards of the same number.
Two pair - 4 cards, two one pairs.
One pair - 2 cards of the same number.
High card (no pair) - 5cards with not even one pair. The highest card (A) wins.

★ Покерийн Хаан13 покер тоглоомын дүрэм. (13poker Rules and Betting)

13 модны покерийн хожлын дүрэм ба дараалал. (монгол улсын стандарт дараалал)
Straight Flush> Fourcards> Fullhouse> Flush> Straight> Triple> One Pair> HightCard
Хожилын тохирол нь тоглогчидод давхцаж ирвэл хөзрүүдийг өнгөөр нь харьцуулж ялагчийг тодруулна. (♠> ♥> ♣> ◆)

Тоглоом эхлэхэд хамгийн бага мод буюу 3◆ хөзөртэй хүн эхэлж модоо гаргана.
2-той Straight орсон тохиолдолд тооныхоо дарааллаар тооцогдно. Жишээ нь :
23456

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Jun 6, 2018
53.64MB
0
1.22
Android 4.0.3 or higher

More From developer

Quiz Pro - Pôle emploi 1.1 by Pôle emploi
Oct 12, 2015

Version:1.1

Uploaded: Oct 12, 2015 at 6:26 CDT

File size:3.1MB

Downloads:0

Nov 19, 2017

Version:5.3.0

Uploaded: Nov 19, 2017 at 6:04 CST

File size:31.09MB

Downloads:2,747

CV Tube - Pôle emploi 1.1 by Pôle emploi
Sep 14, 2015

Version:1.1

Uploaded: Sep 14, 2015 at 22:35 CDT

File size:27.05MB

Downloads:0

Jul 7, 2015

Version:1.3

Uploaded: Jul 7, 2015 at 10:45 CDT

File size:1.43MB

Downloads:0

Sep 14, 2017

Version:1.4.1

Uploaded: Sep 14, 2017 at 22:37 CDT

File size:33.8MB

Downloads:0