Nepali Keyboard
Nepali Patro - Sep 7, 2018
  • HomeNepali Keyboard

Description

सरल तरिकाले र सजिलै नेपाली भाषामा टाईप गर्न नेपाली पात्रो परिवारको नयाँ प्रस्तुति - नेपाली किबोर्ड

विशेषताहरु - Features:
फोनेटिक - Nepali Phonetic Keyboard
ईग्लिश - English
परम्परागत नेपाली टाईपराईटर - Nepali Traditional Keyboard
नेपाली रोमन - Nepali Romanized Keyboard

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Sep 7, 2018
9.76MB
0
1.2.0
Android 4.1.2 or higher

More From developer

Nepali Patro 4.5.3 by Nepali Patro
Apr 6, 2018

Version:4.5.3

Uploaded: Apr 6, 2018 at 21:28 CDT

File size:7.02MB

Downloads:44,993

Nepal Streams 2.0.4 by Nepali Patro
Feb 24, 2017

Version:2.0.4

Uploaded: Feb 24, 2017 at 19:16 CST

File size:4.02MB

Downloads:5