Χ

QR Code:

Scan or click to download

> Downloads > Travel & Local > Santa Tecla 2012 1 android download

Santa Tecla 2012 1

Santa Tecla 2012 1's Description

Aplicació oficial de les Festes de Santa Tecla 2012.
TarracoDroid Community col·labora a les Festes de Santa Tecla de Tarragona creant aquesta aplicació.


Amb l'aplicació podrà:
- Consultar el programa de festa
- Consultar la localització de les activitats mitjançant Google Maps.
- Connectar-se al facebook

Les dades han estat aportades per l'Ajuntament de Tarragona.
http://santatecla.tarragona.cat

Versió nomes en català
Versión solamente en catalán
Only catalan version

Content rating: Low Maturity

Aplicació oficial de les Festes de Santa Tecla 2012.
TarracoDroid Community col·labora a les Festes de Santa Tecla de Tarragona creant aquesta aplicació.


Amb l'aplicació podrà:
- Consultar el programa de festa
- Consultar la localització de les activitats mitjançant Google Maps.
- Connectar-se al facebook

Les dades han estat aportades per l'Ajuntament de Tarragona.
http://santatecla.tarragona.cat

Versió nomes en català
Versión solamente en catalán
Only catalan version

Content rating: Low Maturity

Santa Tecla 2012 1's Screenshots

Santa Tecla 2012 1 screenshot 0 Santa Tecla 2012 1 screenshot 1

Download Santa Tecla 2012 1

Install OR

Related Apps for Santa Tecla 2012 Apk

DOWNLOAD CODE

DOWNLOAD QR CODE