Χ

QR Code:

Scan or click to download

> Downloads > Tools > Ukraine Android 2.5 android download

Ukraine Android 2.5

Ukraine Android 2.5's Description

★ ★ ★ Знайти всі програми для України в одному місці. ★ ★ ★
Це український ринок для додатків. Знайти українських додатки легко.
Україна, Київ, Львів, Одеса, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Української мови. Інші міста...
Пошук додатків
Читайте опис
встановлення програм
Додайте їх у список...

...More

★ ★ ★ Знайти всі програми для України в одному місці. ★ ★ ★
Це український ринок для додатків. Знайти українських додатки легко.
Україна, Київ, Львів, Одеса, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Української мови. Інші міста...
Пошук додатків
Читайте опис
встановлення програм
Додайте їх у список обраних

ENGLISH:
Find all Android applications for Ukraine in one place.
Now with even more Ukrainian apps listed.
Ukraine, Kiev, Lviv, Odessa, Donetsk, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Ukrainian language, Other cities...
- You can browse apps by group, search/filter groups, read description and other info about them and install them through the Android Market.
- You can add them to favorites for later use, share data about app, or even entire search results, with any app that supports text sharing (FB, Email, Sms, Twitter...)
- You can choose between 5 color schemas (skins).
Apps specific to some of the city/area are grouped and other that covers all Ukraine (or more than one city) are in group "Ukraine".
There are 770 Ukraine apps listed in current release and this number will grow.
As a plus there are also 2100 recommended "World apps" included (not Ukrainian) that you can find useful. Some of them are very popular, some of them are hard to find.
Follow us on Facebook page:
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-Android/313184415484422?ref=hl
See all apps listed:
http://www.androsmartapps.com/ukraine/ukraine.html

Ukraine Android 2.5's Screenshots

Ukraine Android 2.5 screenshot 0 Ukraine Android 2.5 screenshot 1 Ukraine Android 2.5 screenshot 2 Ukraine Android 2.5 screenshot 3 Ukraine Android 2.5 screenshot 4 Ukraine Android 2.5 screenshot 5

Download Ukraine Android 2.5

Install OR

Related Apps for Ukraine Android Apk