VTC OTP
VTC Corp - Oct 12, 2017

Description

Mã xác thực OTP ( One Password Time) là mật khẩu dùng 1 lần, được sử dụng khi thực hiện tính năng bảo mật đăng nhập tài khoản VTC và thanh toán trực tuyến trên hệ thống VTC ID

App VTC OTP là ứng dụng do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành, giúp bạn lấy mã OTP miễn phí và nhanh chóng. Với tính năng bảo mật mới này, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm đăng nhập vào tài khoản trên Hệ thống tài khoản VTC và Cổng đăng nhập SSO bằng cách lấy mã xác thực OTP qua di động.

Learn More

Additional information

Updated
Size
Downloads
Current Version
Requires Android
Oct 12, 2017
1.38MB
2
1.0.6
Android 2.2 or higher

More From developer

Oct 19, 2015

Version:1.4.0713

Uploaded: Oct 19, 2015 at 2:31 CDT

File size:16.35MB

Downloads:0

Au 3D VTC 0.5 by VTC Corp
Apr 29, 2015

Version:0.5

Uploaded: Apr 29, 2015 at 21:46 CDT

File size:15.68MB

Downloads:11

Version:1.0

Uploaded: Apr 29, 2015 at 21:52 CDT

File size:22.28MB

Downloads:0

Version:1.2.1

Uploaded: Apr 29, 2015 at 21:48 CDT

File size:20.7MB

Downloads:6

VTC365 4.0 by VTC Corp
Jan 7, 2016

Version:4.0

Uploaded: Jan 7, 2016 at 3:32 CST

File size:19.31MB

Downloads:253